เราเชื่อและมั่นใจว่า
"กัญชาไทย"
เป็นโอกาสในการพัฒนาการแพทย์ไทย 
การแพทย์ในอนาคต
 
เราเข้าใจวิธีคิดของการแพทย์โลกตะวันตก
ในการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence based)
เราเข้าถึงวิถีการแพทย์ตะวันออกของการพัฒนาตำรับยา (Entourage) 
จากการเฝ้าสังเกตุผลลัพธ์ โดยประสบการณ์การประกอบโรคศิลป์
 
เมื่อรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน จะเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม
 
ที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทย
เราต้องมีระบบเฝ้าระวังการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ
เพื่อประเมินประโยชน์ และผลกระทบ ทั้งด้านสุขภาพบุคคล และสังคมโดยรวม
 
 
นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
 
 

Ready to order

image

"กัญชาช่วยรักษามะเร็ง"
Concurrent
Cannabinoid
Therapy

เล่มเดียวที่พุ่งเป้าไปเรื่องช่วยรักษามะเร็งโดยเฉพาะ
รวมทุกศาสตร์ไว้ด้วยกัน

ที่บอกละเอียดในเรื่องกัญชาว่า
- เข้าไปช่วยรักษาได้อย่างไร

- ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่สำคัญ
- อาหาร สมุนไพรไทยช่วยในการรักษา 
- การฟื้นฟูจิตใจ
- การออกกำลังกาย
หรือขยับร่างกายสำหรับผู้ป่วย


เป็น #การแพทย์แบบบูรณาการ 

ที่รวมการแพทย์ทุกศาสตร์ไว้ด้วยกัน

โดยทีมแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
ที่อยู่กับเคสจริง ใช้จริงมานานหลายปี
เน้นไปที่โรคมะเร็งโดยเฉพาะ

ที่พรากชีวิตคน
เพื่อทุกคนในครอบครัว

 

** โดยท่านสามารถกดสั่งซื้อ โอนเงิน และแจ้งโอนเงิน พร้อมแนบสลิปเข้ามาในระบบได้เลย


ขอขอบพระคุณ

 

New

เนื้อหาละเอียด ครบทุกแง่มุมการรักษาแบบบูรณาการ ในการช่วยรักษามะเร็ง รู้จักระบบเอ็นโดแคนาบินอยด์อย่างถึงแก่น และกัญชาไปจัดการมะเร็งได้เพราะอะไร ส่วนไหน ด้วยอะไร!! ราคาปก 169 บาท / ราคาพร้อมค่าส่ง 200 บาท

฿ 0 ฿ 0
฿ 200 ฿ 200 +INF%
 
   แจ้งให้ทราบ
 
 


ทีมแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย

ที่ทำเรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์ที่ได้ลงลึกศึกษา
เรื่องการนำสารสกัดกัญชา กัญชงมาใช้รักษาผู้ป่วย
ในหลายโรคร้ายมานานหลายปี
เป็นคณะทำงาน
ที่เป็นเครือข่ายในการปลดลอคกัญชามาตั้งแต่ต้น


ตอนนี้ได้เป็นทีมที่เดินหน้า
เรื่องโครงการ 1 ล้านซีซี
ให้ฟรีเพื่อผู้ป่วยทุกคน !!!

โดยได้เป็นคณะทำงานทำ mou แล้ว
ระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา หรือ มทร.ล้านนา 
ดำเนินการให้เร็วที่สุด ถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

ตั้งแต่ปลูก สกัด ทำการวิจัย ออกมาเป็นยา
ที่จะแจกฟรีกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ที่สังกัดกรมการแพทย์ 
โดยการสั่งโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาต 
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

ผลการรักษานี้จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญมากของประเทศไทย
ในการพัฒนาให้เป็นยาที่ดีที่สุด

ตรงตามโรคต่างๆ ขนาดการใช้ และการดูแลต่อเนื่อง
ทุกแนวทางการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ

เป็นการบูรณาการทั้งการแพทย์ไทยในอนาคต
ที่รวบทั้งการแพทย์สมัยใหม่ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ไว้ด้วยกัน

เพื่อผู้ป่วยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และลดค่าใช้จ่ายการใช้ยาจากต่างประเทศ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้าย

ขอทุกท่านที่สนใจติดตามเฟซบุ๊กเพจ "กัญชาไทยทางการแพทย์"
จะมีข่าวแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ในความคืบหน้าต่างๆ 
ที่จะเป็นประโยชน์มากต่อตัวท่าน และคนที่ท่านรักแน่นอน...
 
***********************
 

กัญชาไทยทางการแพทย์.. กำลังเดินหน้าแล้ว
เพื่อผู้ป่วยทุกคนในเมืองไทยได้ใช้อย่างได้ผลและปลอดภัย
เป้าหมายคือให้ฟรี 1 ล้านซีซีในเบื้องต้นและต่อๆ ไป
ขอเป็นกำลังใจให้สำเร็จเพื่อผู้ป่วยทุกคน

กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนา
สายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์


เป็นการประสานความร่วมมือครั้งสำคัญมากในเมืองไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งที่เชียงใหม่และแพร่

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในการปลูกกัญชง 
และกัญชาที่ได้ลงลึกศึกษามานานก่อนที่จะฮือฮาเสียอีก 

มีประสบการณ์จริง มีองค์ความรู้มากมายเรื่องสายพันธุ์ที่เหมาะสม 
ในการปลูกได้ดีมากในบ้านเรา และจะต่อยอดส่งต่อให้ชุมชนวิสาหกิจที่เข้าร่วม 
ให้ได้องค์ความรู้ในการปลูกที่ดีที่สุด 

รวมถึงการการสกัดที่มีคุณภาพสูงจากนักวิจัยหลายสถาบันที่ร่วมมือกัน
และจะส่งต่อน้ำมันกัญชาให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ที่สังกัดกรมการแพทย์ ได้ใช้รักษากับผู้ป่วยจริง 
โดยการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ปลอดภัย
ทั้งก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้ หากมีปัญหา

เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญมากๆ 
ในการพัฒนาให้เป็นยา เพื่อให้ได้ในคุณภาพ
ของส่วนผสมสารสกัดใดมากน้อยกว่ากัน
ทั้ง Thc และ Cbd ในโรคต่างๆ ที่ใช้มากน้อยแตกต่างกัน

***********************

Thai Cannabis & Medication

ก่อนนำไปใช้ร่วมรักษาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

Lasted News

สถานการณ์การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา
บรรยายเนื่องในงานประชุมทางวิชาการ "กัญชาทางการแพทย์"
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศน์
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

ทีมผู้ให้องค์ความรู้
"เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์"
 
ทีมงานล้วนแต่เป็นแพทย์ เภสัชกร
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์
ผนวกกับทีมที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอคอนเทนต์ระดับประเทศของเมืองไทย
ที่ร่วมกันสรรสร้างแหล่งความรู้เกี่ยวกับกัญชาไทยทางการแพทย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์


 
 
ความเป็นมาและเจตนารมณ์ประกาศ
 
อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งและอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของคนไทย
เพิ่มจำนวนมากขึ้นในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา
พร้อมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า... พืชกัญชาในฐานะสมุนไพรสามารถเพิ่มความอยากอาหาร
ทำให้นอนหลับได้มากขึ้น
ช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบำบัด 
และลดความปวดทรมานจากมะเร็งในระยะท้ายได้
ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก

ในวารสารทางการแพทย์ของต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยพบว่า...
สารสกัดกัญชาสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดในหลอดทดลอง
ดังนั้นนานาชาติจึงเริ่มเปลี่ยนมุมมอง
นำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์และสนับสนุนงานวิจัย
สารสกัดกัญชาทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง
จึงเป็นโอกาสรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้พืชกัญชาไทย
ทั้งสารสกัดและตำรับยาไทยที่มีอยู่เดิม
มาต่อยอดพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมประเทศชาติสืบไป
 
 
เป้าหมายและพันธกิจ
 
เราเชื่อและมั่นใจว่า "พืชกัญชาไทย"
เป็นโอกาสพัฒนาการแพทย์ไทย ไปสู่การแพทย์แผนอนาคต

เราเข้าใจวิธีคิดของการแพทย์โลกตะวันตก
ในการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence Basedmedicine)
เราเข้าถึงแนวทางการพัฒนาตำรับยา (Entourage) 
จากประสบการณ์การประกอบโรคศิลป์ของวิถีการแพทย์ตะวันออก

เมื่อรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน จะเกิดการพัฒนาการแพทย์แผนอนาคตอย่างก้าวกระโดด
เราจะสร้างระบบเฝ้าระวังการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ
เพื่อประเมินประโยชน์ และผลกระทบ ทั้งด้านสุขภาพบุคคล และสังคมโดยรวม
 
Powered by MakeWebEasy.com