ใช้กัญชาให้ปลอดภัย ด้วยหลักการกัญชาไมโครโด๊ส

Last updated: 2019-07-01  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ใช้กัญชาให้ปลอดภัย ด้วยหลักการกัญชาไมโครโด๊ส

ใช้กัญชาให้ปลอดภัย
ด้วยหลักการกัญชาไมโครโด๊ส"กัญชาไมโครโด๊ส"

การใช้กัญชาที่ถูกหลักคือการใช้ขนาดน้อยที่สุด
หรือที่เรียกว่า "ไมโครโด๊ส"
ที่เราเรียกว่าใช้ปลายไม้จิ้มฟันแตะซอกฟัน เวลาเย็น หรือก่อนนอน
เป็นการใช้ครั้งแรก และในวันต่อๆ มาค่อยค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อย
เช่น ไม้จิ้มฟันหักปลายจุ่มลงในน้ำมันกัญชาปาดส่วนเกินออก แตะที่ซอกฟัน

(กรณีที่ไม่มีฟันจะใช้ดูดเอาก็ได้)

การเริ่มต้นด้วยการหยดใต้ลิ้น
แม้ว่าถ้าหยดถูกวิธีจะทำให้การดูดซึมค่อนข้างสมบูรณ์
และออกฤทธิ์ได้เร็วภายใน 15 ถึง 45 นาทีก็ตาม
แต่มักควบคุมขนาดของหยดไม่ได้
และกลายเป็นได้ปริมาณมากเกินไปจนเกิดเมา


การใช้ไม้จิ้มฟันแม้ว่าปริมาณที่ได้รับอาจไม่แน่นอน
และการออกฤทธิ์อาจช้า 
โดยต้องรอถึง 1-4 ชั่วโมงก็ตาม
แต่มีความปลอดภัยกว่ามาก


และจะทำให้กลไกทั้งหลายที่พูดกันขณะนี้ นุ่มนวลขึ้น ไม่เมา
แต่ในขณะเดียวกันอาจยังไม่เห็นผลทันที
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองเสื่อม
การลดอาการเกร็ง และในเรื่องของโรคพาร์กินสัน 


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับขนาดที่ละเล็กทีละน้อย
โดยอาจจะต้องใช้เวลาถึง 10-14 วัน


เรื่องที่กัญชาทำให้ความดันต่ำ (โดยที่ไม่ต้องเมา)
เป็นเรื่องจริง 

ดังนั้นเมื่อใช้ไป ค่อยๆ ปรับยาความดันที่ใช้ในปัจจุบันทีละน้อย
เช่นเดียวกับเบาหวาน
กัญชาทำให้ระดับน้ำตาลลดได้ 

ทั้งนี้เป็นที่น่าประหลาดใจ
โดยที่ตำราส่วนมากจะพูดถึงกัญชาที่ทำให้เมา
จะทำให้เบาหวานควบคุมยากขึ้น และกันชงที่ไม่เมาทำให้น้ำตาลลดลง


การใช้ปริมาณน้อยที่สุดแม้ว่าจะเป็นตัวออกฤทธ์ที่ทำให้เมาได้เมาก็ตาม
กลับทำให้ระดับน้ำตาลลดลงได้


และนี่คือกลไกของการออกฤทธิ์
ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวจับตัวรับกัญชาอย่างเดียว
โดยที่ทราบกันมาประมาณ 28 ปีที่แล้ว
แต่เป็นเรื่องของการที่กัญชาที่ได้จากภายนอก
ไปกระตุ้นการสร้างกัญชาธรรมชาติในร่างกาย เฉพาะกิจ
และทำงานตามสั่งในช่วงระยะเวลาที่ต้องการ
ในการปรับความผิดปกติในร่างกาย

(On demand. Time specific. System selection)

ซึ่งกัญชาในร่างกายเหล่านี้
แม้ว่าจะสามารถจับกับตัวรับได้แทบทุกตัวเหมือนกันหมด
แต่จะเลือกที่จะทำงานในส่วนที่จะต้องทำเท่านั้น

(Functional selectivity)
ไม่ว่าจะใช้ inverse agonism. Receptor bias.
Heterodimerization ก็ตาม


และนี่เป็นเหตุผลที่แม้ว่าจะพยายามสร้างสรรยากัญชา
ที่มีตัวออกฤทธิ์ที่พยายามให้จำเพาะเจาะจงมากที่สุด
แต่ผลที่ได้แท้จริงแล้วเป็นการปรับสมดุลตามธรรมชาติ
โดยกัญชาจากภายนอกเป็นเพียงแต่ตัวกระตุ้นเท่านั้น


และนี่เป็นที่มาของการใช้กัญชาจากภายนอก
แทนที่จะเป็นการเลือกตัวเดียวโดดที่ได้จากการสกัด
หรือจากการสังเคราะห์จะทำให้ได้ผลไม่ดี
เท่ากับกัญชาที่ได้จากพืชเต็มๆ full spectrum 


หรือถ้าจะเกรงกลัวปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดเมา
ก็จะทำการแยกสารที่ทำให้เมาออก และเหลือแต่ตัวอื่นๆ ทั้งหมด
กลายเป็น broad spectrum


การอมเกลือใต้ลิ้น 5 นาที
อาจช่วยในกรณีที่ใช้กัญชาในปริมาณมากเกินไปและเกิดเมา
โดยปฏิกิริยาเมาของกัญชาต่อระบบความดันมีสามเฟส

Triple phase cannabis response Bezold Jarisch reaction

ระยะแรกมีความดันต่ำและชีพจรต่ำ
ทั้งนี้อาจจะอธิบายจากต ัวรับสองตัวด้วยกัน

Phase I hypotension bradycardia.
Trvpv1 HT3receptor


ระยะที่สองมีความดันขึ้นและชีพจรเร็วขึ้น
อาจจะอธิบายจากตัวรับตัวเดิมด้วยซ้ำ

Phase II hypertension. Tachycardia
Also by Trypv 1

และระยะที่สามเป็นความดันต่่ำและชีพจรเร็วขึ้น
Phase III. Hypotension.

  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
#ไทยรัฐ หมอดื้อ

...........

***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่
     
  

กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com