การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส

Last updated: 2019-10-18  |  805 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส
(Cannabis Microdosing)

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ในปริมาณหรือจำนวนที่น้อย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ต้องการ
โดยไม่เมาหรือไม่มีอาการไม่ พึงประสงค์จาก THC
ซึ่งกระทบต่อชีวิตประจำวัน

จากประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
จากในและต่างประเทศ เห็นตรงกันว่า THC สามารถใช้ในปริมาณ
หรือขนาดน้อย ที่เรียกว่า "ไมโครโดส"


"ไมโครโดส" เป็นขนาดที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกัน
ไม่มีสูตรสำเร็จเพื่อใช้ได้กับทุกคน
ปริมาณการใช้ที่ได้ประโยชน์ สำหรับบุคคลหนึ่ง
เมื่อมาใช้กับอีกคนหนึ่งอาจไม่ได้ผล
หรือมีผลข้างเคียงที่ตรงกันข้ามกันเลยก็ได้


การตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์กัญชาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนั้น
เกิดจากความสามารถของตับซึ่งทำหน้าที่ขจัดสารพิษออกร่างกาย
พันธุกรรม ตัวรับสารแคนนาบินอยด์ และประสบการณ์การใช้กัญชามาก่อน
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล


ผลิตภัณฑ์กัญชายังมีการตอบสนองแบบสองทาง
ซึ่งต่างจากยาหรือเวชภัณฑ์อื่น กล่าวคือ เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ในปริมาณน้อยแล้วได้ผลที่ต้องการ เช่น ลดความวิตกกังวล
แต่เมื่อใช้มากเกินไป จะเกิดภาวะตรงข้าม คือ มีวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น
กระวนกระวายมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า
"Biphasic dose-response curve"

ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชามีฤทธิ์ทางยาต่างจากสมุนไพรทั่วไป
ที่มีขนาดการใช้ที่กว้าง ปลอดภัย กลไกการออกฤทธิ์ที่หลากหลาย  
ทำให้บรรเทาอาการและโรคได้มากกว่า
ดังนั้นการใช้น้ำมันกัญชาในขนาดที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จ


การสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาจะแตกต่างจากการสั่งยาอื่นโดยทั่วไป
กล่าวคือ ไม่สามารถบอกขนาดที่แน่นอนที่คำนวณจากน้ำหนัก อายุ
และโรค หรืออาการที่เป็น


ดังนั้น การใช้น้ำมันกัญชาจึงเริ่มจากปริมาณหรือขนาดน้อยก่อน
แล้วค่อยๆเพิ่มขนาดจนได้ผลที่ต้องการ ที่เรียกว่า Start Low ,Go Slow


ไมโครโดสนิยมใช้ในการลดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า
อาการปวด และนอนหลับได้ดีขึ้น


ในผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน ซึ่งใช้ในปริมาณมาก
หรือหรือมีการดื้อกัญชานั้น แนะนำว่า ให้หยุดการใช้กัญชาอย่างน้อย
48 ชั่วโมง ก็จะทำให้ร่างกายสามารถรีเซ็ท
ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ของร่างกายขึ้นมาใหม่ได้
และกลับมาตอบสนองวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส
สามารถเริ่มที่ขนาดเพียง 1 มิลลิกรัมของ THC ได้


สำหรับผู้ที่เคยใช้กัญชามาก่อนแบบไม่สม่ำเสมอ หรือคนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสัดส่วน THC:CBD เท่ากับ 1:1
โดยเริ่มจากการใช้ THC 1 mg ซึ่งมี CBD 1 mg
แล้วเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อย จนรู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น
แล้วก็หยุดการเพิ่มปริมาณตรงจุดนั้นเป็นเวลา 4 วัน แล้วให้เพิ่มปริมาณ
ถ้าผลที่ได้ไม่ดีเท่าเดิม แสดงว่า ผ่านจุดที่ปริมาณยาได้รับมีผลที่ดีแล้ว
ให้กลับมาใช้ปริมาณเท่าเดิม


ขนาดหรือปริมาณของไมโครโดสนั้น ตั้งเป้าหมายอยู่ที่
"หาปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้เรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น"
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นก็พอ
แล้วก็ใช้ในขนาดนั้นไปก่อนซัก 2-3 วัน แล้วจึงเพิ่มขนาดถ้าจำเป็นต้องเพิ่ม
ซึ่งขนาดที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1-3 มิลลิกรัม THC
ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีความไวต่อสารแคนนาบินอยด์มากขึ้น
พึงจำไว้ว่า ให้คงระดับการใช้ขนาดต่ำๆ นี้อย่างน้อย 2-3 วัน
เพื่อกระตุ้นระบบแคนนาบินอยด์ในร่างกายให้กลับมาทำงาน
สามารถตอบสนองต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และความเครียด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาที่มี CBD เด่น
จะเริ่มที่ขนาด 10 มิลลิกรัมก่อน
แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้แบบไมโครโดสที่ขนาด 2.5-5 มิลลิกรัมก่อน
แต่ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาที่มี THC เด่น
ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากกว่ า 1-5 มิลลิกรัม


ดังนั้น การรู้ปริมาณสาร CBD และ THC ในผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา
จึงมีความสำคัญมาก*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "กัญชาช่วยรักษามะเร็ง"
จากทีมคณะแพทย์ เภสัชกร ที่รู้ลึก รู้จริงและเคยรักษาจริง!

...........

***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่
     

 

กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com