หลักการใช้ "สารสกัดพืชกัญชาทางการแพทย ์" เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

Last updated: 2019-10-28  |  235 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักการใช้ "สารสกัดพืชกัญชาทางการแพทย ์" เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

หลักการใช้
"สารสกัดพืชกัญชาทางการแพทย์"
เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

1. สารสกัดพืชกัญชาทางการแพทย์
ยังไม่ได้ใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งเป็นลำดับแรก (First line drug)
โดยเฉพาะโรคมะเร็งในอวัยวะที่รู้แน่ชัดว่า การรักษาด้วยวิธีการปัจจุบันได้ผลดี
ไม่เกิดอันตราย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต


2. การใช้สารสกัดพืชกัญชา
ควรใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งเป็นลำดับที่สอง (Second line drug)
เมื่อยารักษาโรคลำดับแรกไม่ได้ผล มีภาวะแทรกซ้อน
มีอาการข้างเคียงมากหรือรุนแรง หรือใช้กับโรคมะเร็งสายพันธุ์ดุ
โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ที่การรักษาด้วยวิธีการแผนปัจจุบันไม่ได้ผล
หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง


3. ผู้ป่วยและญาติต้องได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ครบถ้วน เพียงพอ
เพื่อการตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติ (Informed consent)


4. กำหนดเป้าหมายการรักษาที่ชัดเจนหรือวัดผลได้
เช่น ผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจาย ตั้งเป้าหมายการใช้สารสกัดกัญชารักษาว่า
ต้องการลดอาการปวดทรมาน พักผ่อนนอนหลับได้ รับประทานอาหารได้
หรือเสียชีวิตอย่างสงบ ไม่ทรมาน
หรือเพิ่มระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี


5. ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา 4-12 สัปดาห์
จากข้อมูล ผู้ป่วยโรคมะเร็งประมาณ 1 ใน 3 จะดีขึ้นชัดเจนในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก
ส่วนที่เหลือจะดีขึ้น และจะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา


6. การประเมินและติดตามผลการรักษา ทุก 1 สัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์แรก
หลังจากนั้น ทุก 2 สัปดาห์จนครบ 12 สัปดาห์
ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่


7.การหยุดการใช้สารสกัดกัญชา เมื่อมีอาการข้างเคียง
เช่น แพ้สารสกัดกัญชา มึนเมา อาเจียน หัวใจเต้นผิดปกติ
หรือครบ 12 สัปดาห์แล้ว ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


8. การใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคมะเร็งควรใช้ร่วมกับการดูแลด้านอื่นด้วย
ได้แก่ การเสริมพลังแห่งความคิด (Mindset) การใช้อาหารเป็นยา (Food intake)
การยืดเหยียดออกกำลังกาย (Physical activities)
และการปรับเปลี่ยนลีลาชีวิต  (Lifestyle)
รวมถึงการร่วมรักษาด้วยวิธีไม่สร้างความบอบช้ำเพิ่มกับร่างกาย
(Non-invasive method) ได้แก่ การใช้ความร้อน (Hyperthermia)
จากแหล่งผลิตความร้อนที่ควบคุมได้
ร่วมกับสมุนไพรและเห็ดเป็นยาที่มีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกัน กำจัดเซลล์มะเร็ง

.
.
*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "กัญชาช่วยรักษามะเร็ง"
จากทีมคณะแพทย์ เภสัชกร ที่รู้ลึก รู้จริงและเคยรักษาจริง!

.

...........

***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่

 


กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com