"ลุงตู้" ตัวแทนเครือข่าย ยื่น ร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดฯ ดันกัญชาใช้ในการแพทย์ รองประธานฯ ศุภชัย เห็นประโยชน์ต่อยอดทางเศรษฐกิจ

Last updated: 2019-11-07  |  531 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"ลุงตู้" ตัวแทนเครือข่าย ยื่น ร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดฯ ดันกัญชาใช้ในการแพทย์ รองประธานฯ ศุภชัย เห็นประโยชน์ต่อยอดทางเศรษฐกิจ

"ลุงตู้" ตัวแทนเครือข่าย
ยื่นร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดฯ

ดันกัญชาใช้ในการแพทย์
รองประธานฯ ศุภชัย
เห็นประโยชน์ต่อยอดทางเศรษฐกิจ


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายภาคประชาชนนําโดยนายบัณฑูร นิยมาภา หรือ "ลุงตู้" ผู้จุดกระแสการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคและนํามาใช้บริการสุขภาพ ยื่นหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ... ต่อประธานรัฐสภา โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นผู้รับเรื่อง

โดยพ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เราได้นํารายชื่อภาคประชาชน ผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจํานวน 11,502 ชื่อ ให้นําเสนอร่างพ.ร.บ.พืชเสพติดทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์
.
ถือว่าเป็นมิติใหม่ของภาครัฐกับภาคเอกชนที่ทําให้พืชเสพติดใช้ในการรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพถูกใช้เป็นอาหารอุปโภคและบริโภค พร้อมให้มีการจัดตั้งองค์กรระดับชาติ เพื่อที่จะดูแลกํากับพืชเสพติดนี้อย่างครบวงจร
.
ทั้งนี้หวังว่าต่อไปจะมีการศึกษานําโมเดลต่างๆ จากต่างประเทศมาใช้รวมถึงการกํากับควบคุมอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะให้องค์การสหประจําติและองค์การอนามัยโลกยอมรับกฎหมายฉบับนี้ของไทย
.
ด้าน นายศุภชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้เสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชเสพติดของประเทศไทยมาแล้ว หากผ่านสภาฯ ไปก็จะสามารถนําพืชที่เคยเรียกว่าเป็นยาเสพติดแต่มีคุณทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นกัญชง หรือกัญชา หรืออื่นๆ ก็ตาม จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการ แพทย์ได้ รวมถึงเป็นประโยน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
.
.
อ้างอิงจาก matichon online

Powered by MakeWebEasy.com