Start Low and Go Slow คือการใช้กัญชาแบบไหน อย่างไร?

Last updated: 2019-11-26  |  521 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Start Low and Go Slow คือการใช้กัญชาแบบไหน อย่างไร?

Start Low and Go Slow
คือการใช้กัญชาแบบไหน อย่างไร?

เนื่องจากสารสกัดจากกัญชาไม่มีขนาดหรือปริมาณยาที่ใช้เพื่อการแพทย์
ที่ตายตัว เหมือนกับยาเคมีทั่วไป การใช้จึงต้องยึดหลักการตอบสนอง
ของร่างกายต่อกัญชาเป็นรายบุคคลไป


ซึ่งการใช้สารสกัดจากกัญชาแบบนี้
จึงต้องใช้หลักการ Start Low and Go Slow


"Start Low" คือ การเริ่มใช้สารสกัดกัญชาในขนาดโดส
หรือปริมาณน้อยๆก่อน เช่น จำนวนครึ่งหยด ,จำนวน 0.5 ซีซี
หรือ จำนวน 1 มิลลิกรัม เป็นต้น เพื่อดูการตอบสนองของร่างกาย
และลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้กัญชามาก่อน


"Go Slow" คือ การค่อยๆปรับขนาดหรือปริมาณสารสกัดกัญชาขึ้น
ในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อที่จะได้หาจุดที่ผู้ใช้ตอบสนองในทางการแพทย์
ที่ดีที่สุด และ ลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งลดโอกาสที่ร่างกายจะดื้อกัญชาอย่างรวดเร็วด้วยเช่น
มีการปรับขึ้นทีละ 25 % ของจำนวนปริมาณกัญชารวมในแต่ละสัปดาห์ เป็นต้น


Start Low and Go Slow ก็เหมือนการขับรถ
หัดขับใหม่ๆ ก็ควรขับช้าๆ ค่อยๆเหยียบคันเร่ง
อย่าวู่วาม จนรีบเหยียบคันเร่งจนเกินไป เดี๋ยวอันตราย
ถ้าคล่องแล้ว ร่างกายเข้าใจการขับแล้ว ค่อยเพิ่มระดับขึ้นต่อไป

.
.
.
*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "คัมภีร์กัญชงกัญชาสยบมะเร็งร้าย"
โดย ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

  ...........

***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่

  

กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com