เอาชนะมะเร็ง ด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆจากกัญชา

Last updated: 2020-03-02  |  546 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอาชนะมะเร็ง ด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆจากกัญชา

เอาชนะมะเร็ง
ด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆจากกัญชา

ความก้าวหน้าด้านกัญชากับโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
เพราะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สารต่างๆ ในกัญชามีศักยภาพมากพอ
ที่จะนำมาปราบมะเร็งไม่ให้มีความสามารถไปทำลายหรือรุกรานเซลล์หรือร่างกาย
ปกติของมนุษย์ รวมทั้งสัตว์ชนิดต่างๆ ได้
(กัญชารักษามะเร็งในสัตว์ได้เหมือนกับในคนนะครับ)


หนึ่งในกลยุทธ์ที่มีการค้นพบ ก็คือ เราค้นพบว่า...
แท้จริงแล้วตัวรับหรือ Receptor ที่กัญชาไปจับนั้นทั้งตัวรับในระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์
เช่น CB1 และ CB2 และตัวรับนอกระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ เช่น TPRV1
และ GPR ชนิดต่างๆ พวกมันไม่ได้อยู่แบบโดดเดียวเสมอไป


พวกมันยังอยู่กันแบบจับคู่ด้วย ซึ่งการจับคู่นี่ละ เราพบว่า
มีผลต่อมะเร็งอย่างมากเช่นกัน ในกระบวนการต่างๆของการเกิดมะเร็ง


และการจับคู่แบบผสมของตัวรับชนิดต่างๆ หรือทางการแพทย์เรียกว่า
Heteromerization เป็นหนึ่งในเป้าหมายของกัญชาที่จะไปกำจัดเซลล์มะเร็ง

อธิบายให้เข้าใจการจับคู่แบบนี้ ก็คือ
ตัวรับต่างชนิดกันมาจับคู่กัน
ตัวรับที่ปกติถ้าอยู่เดี่ยวๆ กัญชา ก็จับได้หรือมีผลเช่นกัน
เช่น CB2R-CXCR4, CB2R-GPR55 และ CB2R-HER2 เป็นต้น


เราเรียกพวกมันว่า เป็น Heteromers
(CB2R ก็คือ CB2 นั่นละครับ บางงานวิจัยก็จะเขียนต่างกันบ้าง)


และการจับคู่แบบนี้เราพบจาก การศึกษาวิจัยว่า
กัญชาสามารถออกฤทธิ์ผ่านคู่  CB2R-CXCR4 โดยการยับยั้งการกระตุ้นตัวรับคู่นี้
ผลที่ได้ คือ ทำให้เซลล็มะเร็งต่อมลูกหมากไม่สามารถเพิ่มจำนวน
และลดการแพร่กระจายได้


กัญชาสามารถออกฤทธิ์ผ่านคู่  CB2R-GPR55 โดยพบว่า
ในมะเร็งหลายๆ ชนิด มักพบว่า คู่นี้มีการแสดงออกมาเยอะมากในเซลล์มะเร็ง
เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งกระดูก มะเร็งลำไส้ หรือ แม้แต่มะเร็งเม็ดเลือด
การออกฤทธิ์ของกัญชาผ่านตัวรับคู่นี้
ทำให้วงจรการเติบโตของมะเร็งถูกหยุดชะงักลง


กัญชาสามารถออกฤทธิ์ผ่านคู่ CB2R-HER2 โดยพบว่า
กัญชาสามารถทำให้มะเร็งเต้านม ลดจำนวนเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัว
และเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้


ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ให้การออกฤทธิ์ของกัญชาผ่าน Heteromers
หรือตัวรับคู่แบบนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางใหม่ในการรักษามะเร็ง  
จัดเป็น New Target Therapy ที่ต้องพัฒนาและวิจัยต่อไป


การเอาชนะมะเร็งด้วยกัญชา จึงไม่ใช่อยู่ที่การอธิบายว่า
กัญชาไปออกฤทธิ์ผ่านตัวจับ CB1 หรือ CB2 เท่านั้น
แต่ยังมีรูปแบบของตัวจับต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเอาชนะมะเร็งได้


ฉะนั้น กัญชาอออกฤทธิ์ผ่าน Heteromers receptor
จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เอาไว้ใช้ต่อกรกับมะเร็ง ได้ครับ

.
.
.
.
.
.
*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "กัญชาช่วยรักษามะเร็ง"

..........

***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่

                      

กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com