กัญชาทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง ทานอาหารได้มากขึ้นอย่างไร

Last updated: 2021-06-19  |  231 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กัญชาทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง ทานอาหารได้มากขึ้นอย่างไร

กัญชาทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ทานอาหารได้มากขึ้นอย่างไร


Anorexia-Cachexia syndrome คือ อาการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้น้อยลง เป็นอาการที่มักพบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง และถ้าความรุนแรงของโรคมากขึ้น ก็ยิ่งจะทำให้ผู้ป่วยแทบจะไม่กินอะไรเลย เมื่อผู้ป่วยเบื่ออาหาร กินได้น้อยลง ร่างกายก็จะผอมลง

การกระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูีแลดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก

สาร THC จากกัญชา พบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของร่างกาย ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการอยากอาหารด้วย ซึ่งมีปัจจัยในกลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

แต่จากข้อมูลพบว่า การกระตุ้นที่ตัวรับ CB1 สามารถทำให้ผู้ป่วยมะเร็งรู้สึกอยากรับประทานอาหารได้มากขึ้น โดยผ่านตัวรับ CB1 ที่กระจายอยู่ในระบบพลังงานของร่างกายตามอวัยวะต่างๆตามภาพประกอบ
.
.
*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "คัมภีร์กัญชงกัญชาสยบมะเร็งร้าย"
โดย ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

.
.
***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่

                       

  กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com