ว่าด้วย... การใช้กัญชา กัญชง ร่วมกับยาอื่น

Last updated: 2021-06-25  |  282 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ว่าด้วย... การใช้กัญชา กัญชง ร่วมกับยาอื่น

ว่าด้วย...
การใช้กัญชา กัญชง
ร่วมกับยาอื่น

สารประกอบต่างๆในกัญชา กัญชงสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นๆที่ใช้ร่วมกันได้ หรือ จะเรียกว่า ยาตีกันก็ได้ หรือ Drug Interaction ซึ่งเมื่อยาตีกัน อาจส่งผลทั้งในแง่ดีและแง่ลบ

ยาตีกันแล้วส่งผลในแง่ดี คือ ทั้งกัญชาและยา ส่งเสริมให้การออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยาตีกันแล้วส่งผลในแง่ลบ คือ ทั้งกัญชาและยา ทำให้การออกฤทธิ์ในทางการแพทย์น้อยลง หรือ ทำให้เกิดผลเสีย มีอาการข้างเคียงที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นมากขึ้น เป็นต้น

กัญชา กัญชงตีกับยาอื่นๆ ได้อย่างไร?

ในร่างกายมีระบบเอนไซม์อยู่ระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบหลักในการที่จะเปลี่ยนแปลงยา เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาเคมี ยาสมุนไพร หรือแม้แต่กัญชา กัญชงก็ตาม

ระบบนั้นมีชื่อเรียกว่า ไซโตโครม P450 หรือ CYP450 ที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาที่เข้าสู่ร่างกาย ให้กลายเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้ หรือ ออกฤทธิ์ได้มากยิ่งขึ้น หรือ ทำให้ยาหมดฤทธิ์ เพื่อจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการกำจัดออกจากร่างกายผ่านทางระบบต่างๆต่อไป เช่น ผ่านทางปัสสาวะ เป็นต้น

ระบบเอนไซม์นี้ มีชนิดย่อยๆลงไปอีกมากมาย เช่น CYP2C9 , CYP3A4 , CYP2C19 เป็นต้น

แล้วมันจะตีกันอย่างไร?

กัญชา กัญชงและ ยาอื่นๆ ที่รับประทานเข้าไป ล้วนมีเอนไซม์พวกนี้ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่กัญชา กัญชงกับยาอื่นๆ เข้าไปในร่างกายพร้อมกัน และถ้าทั้งกัญชาและยานั้นๆ ใช้เอนไซม์ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงตัวพวกมันเอง ก็จะเกิดการแย่งกันใช้เอนไซม์ เช่น จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาร THC และ สาร CBD ถูกเปลี่ยนแปลงด้วย CYP3A4 และ CYP2C9

ฉะนั้น ถ้ามีกัญชา กับยา ทีมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ตัวนี้ ใช้ร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้น คือ สาร THC จะถูกเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะยาไปยับยั้งเอนไซม์ตัวดังกล่าวไว้ ทำให้ระดับสาร THC จะสูงขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีกัญชา กับยา ทีมีคุณสมบัติกระตุ้นหรือเหนี่ยวนำเอนไซม์ CYP3A4 ตัวนี้ ใช้ร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้น คือ สาร THC จะถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากหรือไวมาก เพราะยาไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวดังกล่าวไว้ ทำให้ระดับสาร THC จะลดลง

การใช้กัญชาในทางการแพทย์ จึงต้องมีข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ด้วย เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย หรือ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งถ้ามีโอกาสเกิดผลเสียขึ้นมา จะได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น

ปัจจุบันมีการนำกัญชา กัญชงมาใช้รักษาตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนมียาอื่นๆที่ใช้ประจำอยู่แล้ว การระมัดระวังเรื่องยาตีกัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทราบหรือแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
.
.
*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "คัมภีร์กัญชงกัญชาสยบมะเร็งร้าย"
โดย ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

.
.
***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่

                          

  กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com