การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชกัญชา ที่ THC และ CBD มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

Last updated: 2021-08-17  |  183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชกัญชา ที่ THC และ CBD มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชกัญชา
ที่ THC และ CBD มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน


การใช้ THC และ CBD คู่กันแบบนี้ มีผลดีจาการที่สาร 2 ตัวนี้ทำงานร่วมกัน เพราะ CBD เสริมฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดปวดของ THC ทำให้สามารถใช้ THC ขนาดต่ำแล้วได้ประสิทธิภาพ รวมถึงมีรายงานวิจัยพบว่า CBD ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์อันเกิดจาก THC ได้ด้วย

รายงานการวิจัยทางคลินิกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Pain กล่าวถึง การใช้ Sativex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีสัดส่วนของ THC : CBD เป็น 1 : 1 ในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาแก้ปวดที่เข้าฝิ่น จำนวน 263 คน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยา Sativex ขนาด 21 มก./วัน ลดอาการปวดได้ดีกว่าการให้ในขนาด 52 มก./วัน และเมื่อให้ยา Sativex ขนาดสูง 83 มก./วันกลับให้ผลในการลดปวดไม่ต่างกับให้ยาหลอก แต่มีอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มากกว่า

ดังนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ขนาดยาจะ เริ่มจากน้อย ไปช้าๆ (Start Low and Go Slow) จนได้ขนาดยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (เป้าหมายที่กำหนด) โดยมีผลข้างเคียงต่ำสุด เช่นเดียวกัน
.
.
*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ กัญชาช่วยรักษามะเร็ง!
โดย นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา, ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์,
พท.ภก.บัญชา สุวรรณธาดา และภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

.
.
***คุณสามารถติดตามองค์ความรู้เรื่องกัญชาไทยทางการแพทย์
โดยทีมคณะแพทย์ผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน ได้ที่

                                

กัญชาไทยทางการแพทย์ (Medicinal Thai Cannabis)

Powered by MakeWebEasy.com