ในตำรับยาโบราณของไทย พบว่ากัญชาไทยมีผสมอยู่มากมายหลายร้อยตำรับยาสำคัญ
มีหลักฐานการบันทึกชัดเจนว่า “กัญชาเป็นส่วนผสมหนึ่งของตำรับยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
เมื่อราว 360 ปีก่อน พูดถึงสรรพคุณแก้ปวด เจริญอาหาร และช่วยทำให้นอนหลับ

แต่มีคัมภีร์แพทย์แผนไทย ตำรับยาของไทยมากมายที่กระจัดกระจายสูญหาย
ไม่มีการจดบันทึกอย่างจริงจัง
เป็นที่น่าเสียดายมากโดยเฉพาะการเสียกรุง

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ตำแหน่งจางวางแพทย์คือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอมฤทตย์ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3
ให้เป็นประธานในการชำระความถูกต้องและสงเคราะห์พระคัมภีร์แพทย์แผนไทยทั้งมวลขึ้นเป็น
“ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง” ในปี พ.ศ. 2413 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่ทรงครองราชย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงให้ประชุมแพทย์หลวงสืบค้นและรวบรวมตำราแพทย์ไทยนั้น
ได้ทำให้เกิดการตรวจสอบชำระความถูกต้องให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อน

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงได้มีการจดลงบันทึกในสมุดไทย
ต่อมาได้มีการจัดพิมพ์สำเร็จบริบูรณ์โดย "พระยาพิศณุประสาทเวช" (คง ถาวรเวช)
เรียกกันว่า“หมอคง” ผู้เป็นอาจารย์เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยของราชแพทยาลัย
และผู้จัดการโรงเรียนเวชสโมสร เป็นผู้ริเริ่มจัดพิมพ์ “แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง”
จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2450 ขึ้นมา ซึ่งกว่าจะรวบรวมและพิมพ์ได้ใช้เวลานานถึง 37 ปี

ตำรับยาและคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ใน “แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์”
จึงผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ
แม้ว่าจะยังไม่ได้มีระบบการวิจัยเหมือนกับการแพทย์ในยุคปัจจุบัน
แต่ก็เป็นการรวมรวมและบันทึกคัมภีร์และตำรับยา
จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบที่แพทย์แผนไทยในในยุคนั้น
เห็นว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพในการรักษาได้จริง

สำหรับการใช้กัญชาในตำรับยา
ปรากฏว่าอยู่ในตำรับยาในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์อย่างน้อย 10 ตำรับ
จะขอยกตัวอย่างมาให้ทราบกัน อาทิ

1. ในพระคัมภีร์ปฐมจินดา
ซึ่งเป็นตำรากุมารเวชศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย
มียาเข้ากัญชา 1 ตำรับ คือ ยาไฟอาวุธ (ซึ่งใช้รักษาโรงตานทราง
ถ้าใครชอบดูละครเป็นโรคเดียวกับที่เกิดขึ้นกับลูกของอีเย็นในละครเรื่องนางทาส)
ที่มีอาการเป็นไข้หละละอองลิ้นขาว
เป็นตุ่มเม็ดในปากคอและตามร่างกายของทารกและเด็กเล็ก
แก้โรคไอผอมเหลือง หืดหอบ โรคพุงโรก้นปอด แก้ไข อุจจาระเป็นโลหิต จุกเสียดแน่นท้อง
ปรุงเป็นยาผงทำเป็นเม็ดพริกไทยกับมะนาวเป็นกระสายยา

2. ในพระคัมภีร์มหาโชตรัต
ซึ่งเป็นตำรานรีเวชศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย
มีเข้ากัญชา 3 ตำรับด้วยกันคือ
- ยาแก้ลมอุทธังคมาวาตะ คือลมตีขึ้นบนในสตรี เกิดลมจับหัวใจ ให้ชัก
มือกำเท้ากำ ลิ้นกระด้างคางแข็ง ลมตีขึ้นปะทะอกหายใจไม่ออก
ราวจะสิ้นใจ เป็นยาผงละลายน้ำผึ้งกิน
- ยาแก้ริดสีดวงมหากาฬ 4 จำพวก เป็นยารักษาฝีหนองที่ขึ้นในลำคอ ในทวารหนัก
ในทวารเบาและในลำไส้ตลอดถึงหลอดอาหาร รวมทั้งก้อนฝีหนองในอก
คุดทะราด ฝีเปื่อยทั้งตัว และกามโรค
ยาขนานนี้นอกจาเข้ากัญชาแล้วยังผสมฝิ่นเล็กน้อย
บดผงปั้นเท่าพริกไทย ละลายน้ำสุรากิน 1-3 เม็ด
- ยาแก้อาการบิดมวนท้องและท้องเสียในสตรี

3. ในพระคัมภีร์ชวดาร
เป็นตำราว่าด้วยโรคลมและเลือดของทั้งสตรีและบุรุษ มียา 1 ตำรับ
คือยาแก้โรคสำหรับบุรุษและสตรี ใช้รักษากามโรค ปัสสาวะเป็นโลหิต
จับไข้สะบัดร้อนสะท้านหนาว ท้องแข็งเป็นดาน ปวดเมื่อยขบไปทั้งตัว
มือเท้าตายเป็นเหน็บ เป็นยาบดละลายกับน้ำผึ้งกินครั้ง 3.8 กรัม

4. ในพระคัมภีร์กษัย
ซึ่งเป็นตำราว่าด้วยความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ผอมแห้งแรงน้อย
สุขภาพทรุดโทรม ในพระคัมภีร์นี้มียาเข้ากัญชาถึง 5 ตำรับ
คือ ยาแก้กษัยเหล็ก ยาแก้กษัยกร่อน ยาแก้กษัยเสียด ยาพรหมภักตร์ และยาอัมฤตย์โอสถ
 
 
 
 


ตั้งแต่อดีต ทั่วโลกรู้ดีว่า... กัญชาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดต้องกัญชาไทย

แม้ว่าปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้นำสายพันธุ์จากไทย
ไปพัฒนาจนดีกว่าสายพันธุ์เดิมของไทยไปแล้ว
ประหนึ่งว่า เรามีของดี แต่ขาดโอกาสที่จะพัฒนา คำว่า "ดีที่สุด" เลยตกไปอยู่กับคนอื่น 

มาวันนี้กลับมีกระแสกลับมาในทางที่ดีต่อพืชที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ยาเสพติด
ว่ามีประโยชน์อย่างมากทางการแพทย์ ถ้าเราหันกลับมาพัฒนาต่อความเป็นไปได้น่าจะมีอยู่สูง
สืบเนื่องจากศักยภาพทางด้านต่างๆ ที่เรามีดังต่อไปนี้ 


ข้อที่ 1 เรื่องของสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด 

ข้อที่ 2 เรามีนักวิชาการด้านการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่สามารถพัฒนาพืชเมืองหนาว ไม้ดอกไม้ผลได้ผลดีมากๆ
ทำให้เรามั่นใจได้ว่า การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อให้ดีกว่าเดิม
และให้มีสารสำคัญในปริมาณที่สูงเพื่อใช้ทางการแพทย์นั้นทำได้ไม่ยาก  


ข้อที่ 3 ประเทศเรานั้นเป็นเมืองเกษตรกรรม
จึงทำให้มั่นใจได้ว่า การเพาะปลูกนั้นไม่แพ้นานาประเทศอย่างแน่นอน
 
ข้อที่ 4 เรามีผู้เชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้
ในการสกัดสารสำคัญจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เทือกเขาภูพานเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์พืชกัญชาที่ดีที่สุดในอดีต
และในประวัติศาสตร์ได้มีการพูดถึงหลายครั้ง
แม้แต่ตอนนี้เองในป่าเขาก็ยังมีต้นกัญชาที่ยังขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่
ถึงแม้จะมีกฎหมายหวงห้ามแต่ธรรมชาติก็ยังคงรักษาไว้ 


และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงสาธารณสุข
ได้ร่วมกันกำหนดให้พื้นที่ จ.สกลนคร เป็นพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมการปลูกกัญชา
โดยประกาศให้อยู่ในเขตทหารก่อนซึ่งจะทำให้ควบคุมได้ง่าย 


พร้อมทั้งตั้งกรรมการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลุดรอดของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
โดยใช้พื้นที่นำร่องประมาณ 5,000 ไร่
แต่ถึงอย่างไรกัญชายังถือเป็นพืชควบคุมและมูลค่าสูง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีจริยธรรมและไม่นำไปใช้ผิดประเภท
เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติและจะมีผลกระทบต่อโครงการได้ในอนาคต 


หากเรื่องนี้ส่งผลดีต่อวงการแพทย์ของไทย ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม
เพราะนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว
ทางด้านการเกษตรก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่น่าจับตามอง 


ถึงแม้ประเทศไทยอาจจะช้า แต่มีโอกาสมากกว่าและศักยภาพสูงกว่า
ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าในเรื่องของการเพาะปลูก
ซึ่งต่างประเทศยังมีต้นทุนที่สูง เนื่องจากต้องปลูกในโรงเรือน และมีการควบคุมอุณหภูมิเป็นอย่างดี
และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งพืชหลักในอนาคตที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้เกษตรกรไทยได้ไม่น้อย 

แต่ถึงอย่างไร คงต้องปลูกภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม
เพื่อไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย...
ยังไงเราก็ยังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา
รวมไปถึงอนาคตที่สดใสของเกษตรกรไทย...

.
.
.

  ขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอม
 
 
 
 
 
 กัญชาถูกใช้มากว่า 5,000 ปี 
 ทั่วทุกมุมโลกในอารยธรรมโบราณ 

มีภาพแกะสลักของชาวอัสซีเรียน
ซึ่งต้นไม้ตรงกลางว่ากันว่า เป็น "ต้นกัญชา"
 


กัญชาไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นพืชสมุนไพรที่เกือบทุกอารยธรรมทั่วโลกรู้จักดี
และนำมาใช้ในหลากหลายความเชื่อ

สำหรับชาวอียิปต์โบราณแล้ว 
กัญชาคือ “ลมหายใจของเทพเจ้า” 

สำหรับชาวอัสซีเรียนแห่งเมโสโปเตเมีย และผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ในเปอร์เซียยุคโบราณ
ใช้เพื่อการ “ต่อต้านปีศาจทั้งปวง” 


ส่วนชาวไซเธียน (Scythians) แห่งยุโรปเหนือเชื่อว่า กัญชาเป็นพืชวิเศษ
เมื่อเสพแล้วทำให้ผู้เสพสามารถ “เหินอยู่ในหมอกควัน”


โดยเฉพาะในพื้นที่แถบเอเชียกลางและเอเชียใต้สมัยโบราณ
มีการค้นพบว่า.. สุสานบริเวณฝั่งตะวันตกของจีนโบราณอายุราวๆ 2,700 ปีมาแล้ว
ก็มีหลักฐานของการใช้กัญชา


มีการค้นพบกัญชาน้ำหนักราว 789 กรัม บรรจุอยู่ในถุงวางเอาไว้ในสุสานของหมอผีโบราณ 

คัมภีร์พระเวทบัญญัติให้กัญชาเป็นหนึ่งในห้าพืชศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นโอสถและในพิธีบวงสรวง
ทั้งเป็นราชาแห่งสมุนไพรทั้งปวง
คัมภีร์พระเวทที่รจนาขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล
เรียกเครื่องดื่มที่ทำจากการกัญชาว่า "โซมา" (Soma) หรือ "โสม" (ที่แปลว่าพระจันทร์)
มีไว้ทำเครื่องดื่มของเทพเจ้า
เมื่อดื่มแล้วจิตวิญญาณจะเป็นอมตะ ขณะน้ำอมฤตดื่มแล้วร่างกายจะเป็นกายเป็นอมตะ

นอกจากในศาสนาความเชื่อของชาวฮินดูแล้วยังมีชาวราสตาฟาเรียน (Rastafarian)
เป็นลัทธิที่นับถือกัญชาว่า เป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ เป็นสื่อกลางเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณ
ศาสนานี้เป็นศาสนาที่มีรากฐานมาจากจาไมก้า 
ศาสนานี้ศรัทธาอย่างแรงกล้าในกัญชา
แรกๆ ชาวจาไมก้าใช้กัญชาเป็นยาสมุนไพร เอามาต้มๆ เป็นชา
น่าจะคล้ายๆ กับวิธีการกินยาจีนยาหม้อบ้านเรา แต่ก็มีแบบสูบด้วยเหมือนกัน
ชาวราสตาฟาเรียนยังให้ชื่อกัญชาว่าเป็น "Wisdom Weed" หญ้าแห่งปัญญา
บอกว่าเป็นพืชที่จะช่วยให้ฉลาดขึ้น โดยช่วยให้เข้าถึงจิตวิญญาณภายในตัวเองมากกว่าเดิม


กัญชายังถูกนำมาใช้ระหว่างการเข้าฌาน
อีกทั้งยังถูกใช้เพื่อเป็นยาแก้ปวดของชาวซิกข์ (Sikhs) มายาวนานหลายชั่วอายุคน


วันนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องการนำกัญชาทางการแพทย์
โดยเฉพาะกัญชาไทย ที่มีการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก

เป็นโอกาสครั้งสำคัญของเรา ด้วยความพร้อมหลายๆ ด้าน
ในการนำกัญชาไทยทางการแพทย์
 
 

 
 
 มองกัญชาไทยอย่างเข้าใจ... 
 เราจะได้ประโยชน์มหาศาล 

เหรียญนั้นมี 2 ด้านเสมอ
ทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดีในตัวเอง 
เป็นเรื่องของธรรมชาติเพื่อความสมดุล

สมุนไพร พืช ผักอะไรต่างๆ ก็เช่นกัน
บางส่วนกินแล้วดี บางส่วนกินแล้วเกิดโทษร้าย
เราต้องเลือกในส่วนที่ดี

ง่ายๆ อย่างกระเทียม ใครๆ ก็รู้ว่าดี
แต่บางส่วนก็กินไม่ได้ กินมากไปก็เกิดผลร้ายต่อร่างกาย

อย่างสะเดา บางส่วนกินได้ไม่มีพิษ
บางส่วนกินไม่ได้ 

เรารู้เพราะมีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ มีหมอสมุนไพรใช้เวลาหลายร้อยปี
เฝ้าดู จดบันทึก ทดลองจริง แล้วเขียนบอกเพื่อเป็นประโยชน์

กัญชาไทยก็เช่นกัน เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยนำมาใช้หลายร้อยปี
มีบันทึกในตำรับยา ใช้กันตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ยันชาวบ้าน

แต่การใช้ต้องเลือกที่จะใช้ในส่วนที่ดี
อย่าเข้าใจหรือคิดไปเองว่า ทุกส่วนต้องดีหมด
อย่าเพิ่งเชื่อเมื่อฟังเขาเล่ามา

ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ค้นพบคุณประโยชน์และโทษในกัญชาชัดเจน

พยายามสกัดส่วนที่ดี และลดส่วนที่ไม่ดี
เพื่อให้เกิดผลในการรักษาโรคร้ายที่ยายังแก้ไม่ได้

ขอให้อดทนรออย่าเพิ่งใจร้อน  
รอข้อมูลที่มีงานยืนยันทางงานวิจัย งานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดแก่ตัวเรา และคนที่เรารัก

อีกไม่นานนัก กัญชาไทยทางการแพทย์ระบือไกลทั่วโลกแน่นอน...
ด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์ ทีมวิจัยและอีกหลายภาคส่วน
ที่ลงมือแล้วตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นการรักษาจริง
 

 

 
 


Powered by MakeWebEasy.com